DEMO Strona w trybie testowym DEMO

Warunki odstąpienia od umowy.

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa stanowi uprawnienie pozwalające na sprawdzenie dostarczonego towaru oraz jego ewentualny zwrot w przewidzianym prawem terminie bez podawania przyczyny.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy można wykonać w terminie 14 dni. Termin ten jest liczony od momentu odebrania przesyłki.

Ważne! Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przysługuje tylko kupującemu będącemu konsumentem, a więc osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą. Kupującym będącym przedsiębiorcami, nabywającym towar w ramach prowadzonej działalności nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Odstąpienia od umowy możesz dokonać poprzez przesłanie oświadczenia. Możesz skorzystać z naszego przykładowego formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wypełniony formularz lub inną wybraną przez Ciebie formę opisu odstąpienia od umowy prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną na adres reklamacje@luwema.pl (potwierdzeniem prawidłowego zgłoszenia będzie otrzymanie informacji zwrotnej z numerem nadanej sprawy) lub pocztą tradycyjną na adres do zwrotu towarów.

Ważne! Prosimy o podanie numeru konta do zwrotu środków płatniczych. Brak podania numeru konta spowoduje zwrot środków w ten sam sposób, w jaki uiściłeś płatność za zamówienie, a więc np. na numer konta przypisany do karty płatniczej.

Adres do zwrotu towaru:

Luwema Marta Weszke

ul. Krokusów 12

PL 43-190 Mikołów

Ważne! Odsyłając produkt, jesteś zobowiązany do odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia towaru do transportu. Do przesyłki prosimy dołączyć formularz lub inną wybraną przez Ciebie formę opisu odstąpienia od umowy. Jako Konsument jesteś zobowiązany do pokrycia wszystkich bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania do sklepu).

Zwracamy Tobie jako Konsumentowi równowartość** ceny zakupionego towaru oraz koszt najtańszego dostępnego dla danego towaru sposobu jego doręczenia.

Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi w ten sam sposób, w jaki dokonałeś pierwotnej płatności, chyba że zaproponujesz inny sposób, np. poprzez podanie numeru konta w formularzu odstąpienia od umowy.

Jak wygląda proces rozpatrzenia zwrotu towaru dokonanego w ramach odstąpienia od umowy?

Po potwierdzeniu zwrotu towaru na wskazany wyżej adres oraz zbadaniu jego stanu w celu stwierdzenia braku usterek bądź nadmiernego użytkowania, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia oświadczenia o odstąpieniu, przekażemy wniosek o zwrot środków na podany w formularzu numer konta. Wstrzymanie zwrotu środków może nastąpić do chwili otrzymania towaru i przeprowadzenia oceny stanu zwracanego produktu.

** Ważne! Konsument ponosi zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zgodnie z motywem 47 wytycznych Komisji Europejskiej do dyrektywy 2011/83/UE: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie”. W przypadku stwierdzenia użytkowania towaru powodującego zmniejszenie jego wartości zostaniesz poinformowany o kwocie należnego sklepowi odszkodowania, o którą zostanie pomniejszona wartość zwracanych środków.

Stan na dzień 25.05.2020